7101J50V3BE2

授权分销商

分销商 库存型号 品牌 库存数量 购买 货币 1 102025501005001,0005,00010,000
DK 7101J50V3BE2 C&K 9 购买 61.5272 61.527261.527261.527261.527261.527261.527261.527261.527261.5272
MS 7101J50V3BE2 C&K Components - 购买 - ---------

产品说明7101J50V3BE2

 • DK

  SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V

  更多详情,请见:DK ?

 • MS

  翘板开关 Rocker

  更多详情,请见:MS ?

产品参数7101J50V3BE2

 • DK

  型号7101J50V3BE2
  品牌C&K
  电路SPDT
  开关功能开-开
  额定电流0.4VA(AC/DC)
  额定电压 - AC20V
  额定电压 - DC20V
  致动器类型凹面(标准 V 形)
  颜色 - 致动器/盖帽黑色
  致动器标志无标志
  照明类型,颜色-
  照明电压(标称值)-
  安装类型通孔
  端子类型PC 引脚
  侵入防护-
  特性环氧树脂密封端子
  面板开口尺寸-

  更多详情,请见:DK ?

 • MS

  型号:7101J50V3BE2
  品牌:C&K Components
  RoHS:符合RoHS
  电压额定值 AC:20 V
  电压额定值 DC:20 V
  功率额定值:0.4 VA
  执行器:Rocker
  商标:C&K Components
  系列:7000
  工厂包装数量:1

  更多详情,请见:MS ?

图片7101J50V3BE2

相关型号7101J50V3BE2

LSXP3K1?RS80G561MDNASQ?CPCC05120R0JE01?LSQ3N2D3357?SA101C681KAB?RCL12253R30FKEG?7101J50V7BE2?H84K3FCA?ECW-FD2W185K4?C1206C221KGGACTU?H8160KFCA?RP73D2B32K4BTG?R76PI2180DQ00J?0805PC681KAT?ERJ-P14F45R3U?08057A220KAT1A?ERJ-U14F1502U?H8120KFCA?0805PC122KAT?7101P3Y9A4BE?H822RFCA?7101J1V3GE3?T140B186K030AT?H8300KFCA?7107J61CGE22?UPS2VR47MPD1TD?ERJ-B3BJ4R7V?7101J50V3BE2?0805PC102KAT?H85K6FCA?